12 i 19 grudnia będzie okazja zrobić świąteczne zakupy w kolejne niedziele handlowe – w tych dniach

wszystkie sklepy będą otwarte dla klientów.